Spider

VÄLKOMMEN TILL SPIDER

EN KOMMUNIKATIONSBYRÅ

MED FOKUS PÅ FÖRÄNDRING

Nyheter
Spider Stockholm

Spider arbetar med företag i förändring. Företag som vill växa, ge sig in på nya marknader, lansera nya produkter, tjänster och idéer, kanske introducera en ny säljkanal eller utveckla sitt varumärke. Här är stark
och kreativ marknadskommunikation, med affären i fokus, avgörande för att nå målen.

Men räcker det? Inte alltid. Undersökningar visar att så många som 7 av 10 planerade förändringar
aldrig blir som det var tänkt. Och det beror nästan alltid på bristande kommunikation. Att företagets
medarbetare – de som ska driva förändringen, utveckla, sälja, serva och leverera – inte är med på tåget. Idag är medarbetarna företagets viktigaste ambassadörer. I många branscher är de dessutom själva erbjudandet. Saknar de information om eller förståelse för varför en förändring är nödvändig eller bra, kommer de inte heller att bidra fullt ut. Det är inte ovanligt – men helt onödigt.

Spider erbjuder därför både marknadskommunikation och stöd i det interna förankringsarbetet. Med en helhetssyn blir företagets kommunikation ett kraftfullt verktyg som underlättar förändringsprocessen och koncentrerar insatserna mot gemensamma mål. Det är då det verkligen händer saker – från strategi och kommunikation till engagemang och faktisk förändring.

Hör av dig så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er.

Spider arbetar med företag som vill växa, ge sig in på nya marknader eller utveckla sitt varumärke. Här är stark och kreativ marknadskommunikation, med affären i fokus, avgörande för att nå målen. Men för att lyckas krävs en helhetssyn på företagets kommunikation som underlättar förändringsprocessen och koncentrerar insatserna mot gemensamma mål. Spider erbjuder därför både marknadskommunikation och stöd i det interna förankringsarbetet. Det är då det verkligen händer saker – från strategi och kommunikation till engagemang och faktisk förändring.
Några uppdrag
Några uppdragsgivare

 

 

Spider i praktiken

Flera av oss i Spider har samarbetat i olika konstellationer under årens lopp, framför allt inom reklambranschen. Här har vi delat ett brinnande intresse för kommunikation, men också en frustration över
att vältänkta strategier och kreativa kommunikationskoncept inte får den effekt som var tänkt – och utlovat.

Därför har vi startat Spider. Här samlas exceptionellt kompetenta kommunikationskonsulter med lång erfarenhet av marknadskommunikation inom i stort sett alla branscher, b2b, konsumentreklam och samhällsinformation. Här finns också specialister på internkommunikation, förändringskommunikation, kriskommunikation och PR, med mångåriga erfarenheter från några av Sveriges största företag i bagaget.

Tillsammans hjälper vi våra uppdragsgivare att ta ett helhetsgrepp om företagets kommunikationsbehov.
Och identifiera de hinder som eventuellt står i vägen. Från strategi till kommunikation och faktisk förändring. Helt enkelt; genom att utnyttja kommunikationens fulla potential hjälper vi dig att snabbare och enklare nå dina affärsmål.

Medarbetare